Om

På den här webbplatsen kommer elever i klasserna 5 & 6 på Västra Karups skola delge sina skolarbeten. All text och bild är producerade av eleverna. Vi kommer att arbeta med olika teman.